XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Metody ilościowe w ekonomii: czas na zmiany

11 - 12 czerwca 2018

Organizatorzy:


Problematyka konferencji


Cel i problematyka konferencji

Kształcenie ekonomistów w zakresie przedmiotów ilościowych jest podstawowym zadaniem uczelni ekonomicznych, a przekazywanie uporządkowanej i sformalizowanej wiedzy ekonomicznej jest warunkiem stosowania nowoczesnych i efektywnych metod analizy procesów ekonomiczno-społecznych. Podnoszenie jakości kształcenia na uczelniach ekonomicznych znajduje się w centrum zainteresowania uczestników konferencji naukowych organizowanych od blisko 30 lat, początkowo przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie przez Instytut Ekonometrii i Instytut Statystyki i Demografii. Regularnie organizowane czerwcowe spotkania naukowców i dydaktyków są cenionym ogólnopolskim forum wymiany poglądów i doświadczeń nauczycieli akademickich w zakresie nauczania takich przedmiotów jak matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne oraz informatyka, a formułowane na nich wnioski są wdrażane w nauczaniu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i krajowych uczelniach ekonomicznych.

Temat tegorocznej XXVII Konferencji Naukowej - Metody ilościowe w ekonomii: czas na zmiany – bezpośrednio nawiązuje do problemów identyfikowanych w procesie nauczania na wybranych kierunkach ekonomicznych i akcentuje potrzebę wprowadzenia stosownych zmian w metodyce nauczania i programach studiów. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz zgłaszania referatów na temat szeroko definiowanej problematyki nauczania przedmiotów ilościowych.