XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej

12 - 13 czerwca 2017

Organizatorzy:


Problematyka konferencji


Cel i problematyka konferencji

Konferencje naukowe organizowane przez Instytuty Ekonometrii oraz Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego są stałym i cenionym ogólnopolskim forum wymiany poglądów i doświadczeń nauczycieli akademickich. Forum to dotyczy nauczania przedmiotów ilościowych takich jak: matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne oraz informatyka, wykładanych na wyższych studiach ekonomicznych i menadżerskich. Kształcenie ekonomistów w zakresie przedmiotów ilościowych to podstawowe zadanie uczelni ekonomicznych. Oznacza ono przekazywanie uporządkowanej wiedzy ekonomicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wspomagania analizy procesów ekonomicznych i społecznych. Konferencja oprócz wymiany poglądów ma również charakter szkoleniowy polegający na szkoleniu kadr naukowych.

XXVI Konferencja Naukowa „Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej” organizowana w 2017 roku dotyczyć będzie tematyki sposobów komunikacji wiedzy statystycznej, selektywnego przekazu informacji, metod poprawy jakości oszacowań opartych na zintegrowanych danych, dylematów i wyzwań big data, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych w naukach ekonomicznych, problemów jakości nauczania w szkolnictwie wyższym, programów nauczania przedmiotów ilościowych na wybranych kierunkach ekonomicznych oraz metod ilościowych w społeczeństwie informatycznym.

Zapraszamy wszystkich zainteresownaych do zgłaszania uczestnictwa i propozycji wystąpień.